Vraag & antwoord

De Nederlandse staat kan bij een grensgeweigerde vreemdeling kosten op de vervoerder verhalen. Wanneer gaat diens financiële verantwoordelijkheid in?

Vanaf het moment dat de Koninklijke Marechaussee de vervoerder een boekingsverzoek overlegt kan de overheid kosten die voor de vreemdeling gemaakt worden op de vervoerder verhalen. Denk ook aan kosten voor het aanvragen van een vervangend reisdocument of escorteringskosten.

Kosten van het verblijf van de vreemdeling kan de overheid verhalen vanaf de op het boekingsverzoek vermelde datum van gewenst vertrek van de vreemdeling. In onderstaand voorbeeld geel gearceerd.

Detail van boekingsverzoek met daarin gewenste terugvoerdatum

Of bij vertrek over zee:


U wordt hierbij verzocht de vreemdeling uiterlijk op ... [datum vertrek zeeschip] per zeeschip ... [naam zeeschip] uit Nederland te vervoeren.