Vraag & antwoord

De vervoerder is het niet eens met de factuur die hij heeft ontvangen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wat zijn de opties?

Als de vervoerder het niet eens is met de 

factuur

 kan hij bezwaar maken. Hoe dit moet staat vermeld op de factuur.