Vraag & antwoord

Welke kosten kan de Nederlandse staat allemaal op de vervoerder verhalen?

Denk aan verblijfskosten, kosten van het aanvragen van een vervangend reisdocument en kosten van escortering door de Koninklijke Marechaussee.

Kosten die ontstaan tijdens het uitzitten van een straf of tijdens het afwachten van een reactie op een toelatingsaanvraag zal de overheid niet op de vervoerder verhalen.

Zie voor een uitgebreid overzicht van de kostensoorten  Hoe worden de kosten berekend.