Vervoerders (bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen en zeeschepen) zijn verplicht vreemdelingen die aan de Nederlandse grens worden geweigerd, terug te vervoeren. Doet de vervoerder dit niet, of te laat, dan kan de overheid eventuele kosten die hierdoor ontstaan op de vervoerder verhalen.

Deze site bevat informatie over de werkwijze, de wettelijke kaders en de kosten die de vervoerder kan verwachten. This information is also available in English.